บทความที่ได้รับความนิยม

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

enzymes by www.patsiri.com: enzymes by www.patsiri.com: ลูกชายหมอ จ๋ายได้ตำราย...

enzymes by www.patsiri.com: enzymes by www.patsiri.com: ลูกชายหมอ จ๋ายได้ตำราย...: enzymes by www.patsiri.com: ลูกชายหมอ จ๋ายได้ตำรายา ตำหรับหมอจ๋าย ทำยาได้ผลดี : "patsiri.comโคคลาน ชื่ออื่น ๆ : ขมิ้นเครือ (บางภาคเรียก), โค...please take care youeself in this season with comosa mohjai natural herb for lady good health and beauty skin care,please contact me free all day
.เป็นอะไร มีมหันตภัย คนตายไปทั่วโลก เกิดอะไรขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไฟว ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากธรรมชาติทั้งหมด คนตายเป็นเบือ เช่นญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แม้แต่อเมริกา มีมาให้เห็นมากมาย แม้แต่เทพาอารักษ์ ผู้พิทักษ์ป่าเขา สมัยพุทธกาลก็เคยมี พระภิกษุ ไปอยู่ในป่ากว่า ห้าร้อยรูป ไปอาศัยในป่าเขา ทำให้เทพาอารักษ์ อยู่ไม่สะดวก จึงดลบันดาล รบกวน พระให้เดือดร้อน อาศัยอยู่นานไม่ได้ ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเล่าให้พระพุทธองค์ทราบ จึงตรัสสอนว่าก่อนนอนให้สวดมนต์ภาวนา สวดมนต์บท กรณียเมตตัง ตั้งแต่นั้นมา เทวดาจึงรักษาไมมารบกวน
สมัยนี้ คนดีมีน้อย คนชั่วมีมาก โกงกินบ้านเมือง กินป่ากินเขาระเบิกหินเอามาขายทำหินทำทราย เอาป่ามาทำรีสอ์ท จากป่าเขาเขียว เลี้ยวมาถึงสระแก้ว เป็นแนวไปถึงทางเหนือ เรื่อยไปถึงทางใต้ กลายเป็นรีสอร์ท ทำให้เจ้าป่าเจ้าเขา เดือดร้อน จึงย้อนมาทำโทษ มนุษย์ อีกไม่นาน คนมีศีลมีธรรมเท่านั้นจะมีอายุยินยาวเฉพาะคนแก่ ๆ คนหน่มคนสาว ทำบาปทำแท้ง ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผิดศีลผิดธรรม จะไม่พบพระพุทธองค์ทรงตรัสธรรมะ ไม่ละกิเลส บวชกันแค่ 10 วัน ไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างน้อย หนึ่งพรรษา
www.patsiri.com 028107832 0868030656

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น