บทความที่ได้รับความนิยม

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

มหันตภัย แก้ได้ ภายใต้มีศีล 5

หมดแม้แต่เทพาอารักษ์ ผู้พิทักษ์ป่าเขา สมัยพุทธกาลก็เคยมี พระภิกษุ ไปอยู่ในป่ากว่า ห้าร้อยรูป ไปอาศัยในป่าเขา ทำให้เทพาอารักษ์ อยู่ไม่สะดวก จึงดลบันดาล รบกวน พระให้เดือดร้อน อาศัยอยู่นนไม่ได้ ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเล่าให้พระองค์ทราบ จึงตรัสสอว่าก่อนนอนให้สวดมนต์ภาวนา สวดมนต์บท กรณียเมตตัง ตั้งแต่นั้นมา เทวดาจึงรักฅษาไมมารบกวน
สมัยนี้ คนดีมีน้อย คนชั่วมีมาก โกงกินบ้านเมือง กินป่ากินเขาระเบิกหิเอามาขายทำหินทำทราย เอาป่ามาทำรีสอ์ท จากป่าเขาเขียว เลี้ยวมาถึงสระแก้ว เป็นแนวไปถึงทางเหนือ เรื่อยไปถึงทางใต้ กลายเป็นรีสอร์ท ทำให้เจ้าป่าเจ้าเขา เดือดร้อน จึงย้อนมทำโทษ มนุษย์ อีกไม่นาน คนมีศีลมีธรรมเท่านั้นจะมีอายุยินยาวเฉพาะคนแก่ๆ คนหุ่มคนสาว ทำบาปทำแท้ง ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผิดสีลผิดธรรม จะไม่พบพระพุทธองค์ทรงตรัสธรรมะ ไม่ละกิเลส บวชกันแค่ 10 วัน ไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างน้อย หนึ่งพรรษา ศึกมาเรียก ทิศ หรือบันฑิฒ ทางพุทธศาสนา
ขอเชิญมาถือศีลห้า ไว้ทุกวัน ประกอบอาชีพ สัมมาอาชีวะ ละฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อย่าเบียดเบียฬกัน หันมาสวดมนต์ ภาวนา สัมมาสัมพุทโธ อายุวรรณโณ สุขัง พลัง
http://www.patsiri.com/
 ระวังหน้าฝนต้นหนาวปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) กำลังขยายตัวไปทั่วโลก และขณะนี้ประเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา และสถานประกอบการ ซึ่งอาจแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้มีอาการคล้ายกันกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ธรรมดา ส่วนใหญ่มีอาการน้อยและหายได้โดยไม่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล  หรือทานยาสมุนไพร เราเตรียมไว้ อะโรคะยาปรมาลาภา  รับรักษา ด้วยยาสมุนไพร โคโมซา ตราหมอจ๋าย หาซื้อได้ที่ http://www.patsiri.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น