บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มหัศจรรย์ เหมือนโลกบันดาล ถ้าเชื่อมั่นในพระพุทธองค์

เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว คืนวันหนึ่งอาตมานอนหลับแล้วฝันไปว่า อาตมาได้เดินไปในสถานที่แห่งหนึ่ง ได้พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งครองจีวรคร่ำ สมณสารูปเรียบร้อยน่าเลื่อมใสอาตมาเห็นว่าเป็นพระอาวุโสผู้รัตตัญญูจึงน้อมนมัสการท่าน ท่านหยุดยืนตรงหน้าอาตมาแล้วกล่าวกับอาตมาว่า สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว “ฉันคือ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้วแห่งกรุงศรีอยุธยา ฉันต้องการให้เธอได้ไปที่วัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อดูจารึกที่ฉันได้จารึกถวายพระเกียรติแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นเจ้า เนื่องในวาระที่สร้างพระเจดีย์ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และประกาศความเป็นอิสระของประเทศไทยจากหงสาวดีเป็นครั้งแรก เธอไปดูไว้แล้วจดจำมาเผยแพร่ออกไป ถึงเวลาที่เธอจะได้รับรู้แล้ว” ในฝันอาตมารับปากท่าน ท่านก็บอกตำแหน่งให้แล้วก็ตกใจตื่นนอนใกล้รุ่ง อาตมาก็ทบทวนความฝันก็นึกอยู่ในใจว่าเราเองนั้นกำหนดจิตด้วยกรรมฐานมีสติอยู่เสมอ เรื่องฝันฟุ้งซ่านเป็นไม่มี อาตมาก็ได้ข่าวในวันนั้นแหละว่า ทางกรมศิลปากรทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหญ่ในวัดใหญ่ชัยมงคล และจะทำการบรรจุบัวยอดพระเจดีย์ อันเป็นนิมิตหมายการสิ้นสุดการบูรณะ แล้วจะรื้อนั่งร้านทั้งหมดออกเสร็จสิ้น อาตมาจึงได้ขอร้อง ดร. กิ่งแก้ว อัตถากร ให้เลื่อนการปิดยอดบัว ไปอีกวันหนึ่ง เพื่อที่อาตมาจะได้นำ พระซุ้มเสมาชัย ซุ้มเสมาขอ ที่อาตมาได้สร้างขึ้นตามแบบดั้งเดิมที่พบในเจดีย์ใหญ่ใกล้กับวัดอัมพวันซึ่งพังลงน้ำ ที่ ก๋งเหล็ง เป็นคนรวบรวมเอามาให้อาตมาตั้งแต่เมื่อเริ่มมาพัฒนาวัดใหม่ ๆ แต่แตกหักพังทั้งนั้นหลายสิบปี๊บ อาตมาได้ป่นเอามาผสมสร้างเป็นองค์พระใหม่ไปร่วมบรรจุไว้ที่ยอดพระเจดีย์บ้าง วันนั้นอาตมาเดินทางไปถึงก็ได้เดินขึ้นไปบนเจดีย์ตอนที่สุดบันไดแล้ว มองเห็นโพรงที่ทางเขาทำไว้สำหรับลงไปด้านล่าง มีร้านไม้พอไต่ลงไปภายใน ตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าลงไปคราวนี้ ถ้าพลาดตกลงไปจากนั่งร้านไม้ก็ยอมตาย คนที่ร่วมเดินทางมาเขามัวแต่ไปบนลานชั้นบน อาตมาก็ดิ่งลงไปชั้นล่าง มีไฟฉายดวงหนึ่ง เวลานั้นประมาณ ๐๙.๐๐ น. อาตมาลงไปภายในแล้วก็พบนิมิตดังที่สมเด็จพระพนรัตน์ได้บอกไว้จริง ๆ อาตมาจึงได้พบว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่สมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว ท่านได้จารึกถวายพระพร ก็คือบทสวดที่เรียกว่า “พาหุงมหาการุณิโก” ท้ายของนิมิตนั้นระบุว่า “เราสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว ศรีอโยธเยศ คือผู้จารึกนิมิตรจนาเอาไว้ถวายพระพรแด่มหาบพิตรเจ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พาหุงมหากา (รุณิโก) คืออะไร ถึงตอนนี้ผู้เขียนได้กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญแล้ว เรียนถามท่านขึ้นด้วยความสนใจว่า พาหุงมหาการุณิโกคืออะไรขอรับหลวงพ่อ อ๋อ ก็คือบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็พรพาหุงอันเริ่มด้วย พาหุงสหัส ไปจนถึง ทุคคาหทิฏฐิ แล้วเรื่อยไปจนถึงมหาการุณิโกนาโถหิตายะ และจบลงด้วยภะวะตุ สัพพมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา สัพพะสังฆานุภาเวนะสทาโสตถี ภะวันตุ เต อาตมาเรียกรวมกันว่า พาหุงมหากา อาตมาจึงเข้าใจในบัดนั้นเองว่า บทพาหุงนี้คือ บทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว ได้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระมหาราชวัง และในระหว่างศึกสงคราม "จึงปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าทรงรบ ณ ที่ใด ทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดมามิได้ทรงเพลี่ยงพล้ำเลย" แม้จะเพียงลำพังสองพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า ท่ามกลางกองทัพพม่าจำนวนนับแสนคน ก็ทรงมีชัยเหนือกองทัพพม่า ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดีย์ปูชนียสถาน "แม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์ในตอนที่เข้ากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับห่าฝนก็มิปาน แต่ก็มิได้ต้องพระองค์" ด้วยเดชะพาหุงมหากาที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเอง พระนเรศวร อาตมาพบนิมิตแล้วก็ไต่ขึ้นมาด้วยความสบายใจ ถึงปากปล่องที่ลงไปเกือบสามชั่วโมง เนื้อตัวมีแต่หยากไย่ เดินลงมาแม่ชีเห็นเข้ายังร้องว่า หลวงพ่อเข้าไปในโพรงนั่นมาหรือ แต่อาตมาไม่ตอบ ตั้งแต่นั้นมา อาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาให้แก่ญาติโยมเป็นต้นมา เพราะอะไร "เพราะพาหุงมหากานั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดา" จากพญาวัสวดีมาร จากอาฬาวกะยักษ์ จากช้างนาฬาคีรี จากองคุลิมาล จากนางจิญมานวิกา จากสัจจะกะนิครนธ์ จากพญานันโทปนันทนาคราช และท่านท้าวผกาพรหม เป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้ "ผู้ใดได้สวดไว้ประจำทุกวันจะมีชัยชนะ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน" มีสติระลึกได้ จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิ ขอให้คุณโยมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะว่า ให้สวดพาหุงมหากากันให้ทั่วหน้า นอกจากจะคุ้มตัวแล้ว ยังคุ้มครอบครัวได้ สวดมาก ๆ เข้า สวดกันทั้งประเทศก็ทำให้ประเทศมีความรุ่งเรือง พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างถ้วนหน้า ไม่แต่พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้นที่พบความมหัศจรรย์ของบทพาหุงมหากา แม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ทรงพบเช่นกัน โดยมีบันทึกโบราณบอกไว้ว่าดังนี้ “เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีได้แล้ว ก็ทรงเห็นว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาและยืดยาว จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้นแล้ว นิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระ และพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการเจริญพาหุงมหากา จึงบันดาลให้ทรงกู้ชาติสำเร็จ โยมช่วยบอกญาติโยมด้วยนะ ว่าสวดพาหุงมหากากันให้ได้ทุกบ้าน สวดให้ได้มาก ๆ จะมีแต่ความรุ่งเรือง สวดพาหุงมหากาก่อนแล้วจึงสวดชินบัญชร เพราะชินบัญชรนั้นเจ้าประคุณสมเด็จท่านให้สวดบูชาพระอรหันต์ของท่าน ต้องสวดพาหุงมหากาก่อนแล้วจึงมาถึงชินบัญชรให้จดจำกันเอาไว้ นั่นแหละมงคลชีวิต” หลวงพ่อจรัญได้พูดเรื่องพาหุงมหากานี้อย่างละเอียด แล้วท่องให้ฟังด้วยเพราะท่านต้องการให้ผู้เขียนได้จดจำและเอาไปบอกต่อกับท่านผู้อ่านต่อไป ท่านผู้อ่านที่เคารพ วัดอัมพวันเป็นดินแดนแห่งความสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งสติปัฏฐาน การเจริญภาวนา การเดินจงกรม การละเว้นสิ่งที่พึงละพึงเว้น เป็นดินแดนแห่งธรรมะและการหลีกเร้นจากความวุ่นวายของโลกภายนอก เพื่อแสวงหาความสงบแห่งจิตใจ แต่การเข้าไปต้องด้วยศรัทธาอันน้อมนำเข้าไป ไม่ใช่เพราะขัดพวกพ้องไม่ได้หรือเสียไม่ได้ ประตูวัดอัมพวันเปิดต้อนรับผู้แสวงหาสมบัติมนุษย์ ผู้ที่เป็นผู้เจริญด้วยสติปัญญาและการรู้จักคำว่าการคารวะและการเห็นสมณะเป็นอุดมมงคล หลวงพ่อจรัญท่านยินดีให้ธรรมปฏิบัติ และตอบข้อข้องใจในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งชีวิตของผู้ถามและแก่ส่วนรวมทั่วไป และโปรดอย่าลืมคติของหลวงพ่อว่า “มาได้ รอได้ ทนได้ พบได้ ได้ดี” มนุษย์สมบัตินั้น หลวงพ่อว่า แสวงหาได้ไม่ยากด้วยการภาวนาและการปฏิบัติกรรมฐาน พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อ จรัญ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ถวายพรพระนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ ) ๑. พุทธคุณ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ ๒. ธรรมคุณ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ ๓. สังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ๔. พุทธชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ) ๑) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง คีรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ๒) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ๓) นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ๔) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ๕) กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินาชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ๖) สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ๗) นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ๘) ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ๙) เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ๕. มหาการุณิโก มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเกสีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต คาถาชนะมาร ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ ธัมมะจักกัง ปาวัตตะยิเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง บทกรวดน้ำ อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข อิทัง เม ครุปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข อิทัง เม เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ เทวะตาโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุข อิทัง เม เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ เปตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข บทแผ่เมตตา สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา (โหนตุ) จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌา (โหนตุ) จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา (โหนตุ) จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ ที่มาและอานิสงส์ของบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา หรือ (พาหุง มหาการุณิโก) ที่มาของบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา อาตมาได้ตำราเก่าแก่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นใบลานทองคำจารึกของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ปัจจุบันเรียกว่า วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา ได้รจนาถวายพระพรชัยมงคลคาถาแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระพนรัตน์เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อานิสงส์ของบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหากาฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่เคยแพ้ทัพ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

กระจ่างใจเห้นธรรมญาณ ตอนที่1 0001


คุณผู้หญิงอยากมีสุขภาพดี ปราศจาก มะเร็ง มีกลิ่นประจำถิ่น ตกขาว ปวดประจำเดือน ผิวพรรณผ่องใส ไม่เจ็บภายในไปตรวจภายใน อับอายผู้ชายตรวจ ไม่ต้องเลยเพียงทานสมุนไพรสตรีเทพ ตำรับหมอจ๋าย หายแน่นอน ไปดูรายละเอียดได้ที่ http://dc276.4shared.com/img/PhQR2qjf/s7/stree.bmp
028107832 0868030656

044.มาหาน้องแน-นางน้อย มยุรี.mp3 - 4shared.com - การจัดเก็บแฟ้มและใช้งานร่วมกันออนไลน์ - ดาวน์โหลด - 044.มาหาน้องแน-นางน้อย มยุรี.mp3

044.มาหาน้องแน-นางน้อย มยุรี.mp3 - 4shared.com - การจัดเก็บแฟ้มและใช้งานร่วมกันออนไลน์ - ดาวน์โหลด - <a href="http://www.4shared.com/audio/7X6bosHD/044-_.html" target="_blank">044.มาหาน้องแน-นางน้อย มยุรี.mp3</a>

http;//bom5.com/8858
mohjai herbal textbook for good health
เราจัดจำหน่ายส่งไปขายอเมริกาเป็นที่ลือลั่นสนั่นไปเกือบทั่วโลก นั่นคือยาสตรีเทพ สำหรับความลับของผู้หญิงทั้งไทยและเทศ ที่ปัญหา จากกลิ่นประจำถิ่น ตกขาว มดลูกหย่อน
www.patsiri.com 028107832

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

mohjai my father open market by http;//bom5.com/8858

ยาสตรี สมุนไพรตำรับ หมอจ๋าย สำหรับผู้หญิง เป็นโรค ปวดประจำเดือน ช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น ช็อคโกแลตซีส มดลูกหย่อนยาน ผอมซูบซีด

ต้องการตัวแทนทั่วโลก กล่องละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 6628107832 www.patsiri.com email patsirionlin@hotmail.com

Women herbal medicine treatments for women, by Dr. Chai for menstrual pain. Vagi...nal foul odor, chocolate cis its flag uterus thin gaunt

need Agents around the world to U.S. $ 10 per box, contact phone 6628107832 www.patsiri.com email patsirionlin@hotmail.com.

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

healthcaresiri herbals

ยาสตรี สมุนไพรตำรับ หมอจ๋าย สำหรับผู้หญิง เป็นโรค ปวดประจำเดือน ช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น ช็อคโกแลตซีส มดลูกหย่อนยาน ผอมซูบซีด
ต้องการตัวแทนทั่วโลก กล่องละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 6628107832  www.patsiri.com    email patsirionlin@hotmail.com
Women herbal medicine treatments for women, by Dr. Chai for  menstrual pain. Vaginal foul odor, chocolate cis  its flag uterus thin gaunt
 need Agents around the world to U.S. $ 10 per box, contact phone 6628107832 www.patsiri.com email patsirionlin@hotmail.com.

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

5. ออกธุดงค์เร่งภาวนา [by krisakorn]

ประวัติหลวงตามหาบัว 2

ประวัติหลวงตามหาบัว 3

ประวัติหลวงตามหาบัว1

www.patsiri.com: Bloggang.com : MotherBJ : คำกลอนหลวงปู่มั่น ภูริทั...

http://wwwpatsiricom.blogspot.com/2011/05/bloggangcom-motherbj_10.html?spref=bl: "Bloggang.com : MotherBJ : คำกลอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต"

Bloggang.com : MotherBJ : คำกลอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Bloggang.com : MotherBJ : คำกลอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Bloggang.com : MotherBJ : คำกลอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Bloggang.com : MotherBJ : คำกลอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ยาสมุนไพรตำรับหมอจ๋าย ต้องไหว้ครู ปลุกเสก ขอพระพุทธคุณตำราการสร้างผงยาจินดามณี เครื่องยาผงจินดามณีประกอบด้วย เกสรบุษบัน 1 เปราะหอม 1 ดอกจันทร์ 1 ดอกคราด 1 โกฏิสอ 1 โกฏิเขมา 1 เปลือกกุ่มชลธาร 1 กรุงเขมา 1 กำยาน 1 ทองน้ำประสาน 1 อย่างละเท่ากันบดตำผสมกับพิมเสน ชมดเชียง น้ำผึ้งรวงรัน กฤษณา น้ำมะนาว น้ำมะเขือขื่นคั้นเป็นตัวประสานผสมยาเข้าด้วยกันการบดตำยาผสมยานี้จะต้องทำกันในพระอุโบสถโดยตั้งเครื่องสักการบูชาเลือกทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งวันนั้นคือวันเพ็ญเดือน 12 ผู้ที่เข้าทำการบดยาจะต้องชำระร่างกายให้สะอาด นุ่งขาวห่มขาว ถ้าเป็นสตรีจะต้องเป็นพรหมจารีย์บริสุทธิ์ เมื่อผสมได้ที่แล้วจึงปั้นเป็นเม็ดยา เม็ดประคำผึ่งให้แห้ง แล้วเสกด้วยคาถาดังนี้ จินดามณี ปียังมันตัง ยะสังธาสัง ดกมัง อุปสันติ สะเนหัง มาตาปิตาวโอรสัง ปโพสัญจะ มหาราชา ตวังมังโป สัตถุโนทิปัง กาเรเทโว สุโปเสทิ กิญจิเทโว สักโกปัชชัง พัสมิงกินเนวา ทัตวา ปิยังกัตตะ สิรีปุตโต ภวันตุเม สิท์ลาภัง ชะนานะเย สีของผงยามักจะออกสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลอ่อน และสีน้ำ แล้วแต่สีของสมุนไพรและตัวประสานนั่นเอง ถ้าจะให้ดีครบบดให้ละเอียดแล้วร่อนส่วนที่ไม่ละเอียดนำมาบดให้ละเอียดอีกครั้งจึงค่อยผสมเข้าด้วยกัน สำหรับชนิดที่นำไปทำประคำ ควรมีแกนเป็นตะกรุดลงพุทธคุณทุกดอก แล้วจึงพอกยาลงไป ทำให้สะดวกในการร้อยประคำและไม่ทำให้รอยอุดตันด้วย ส่วนที่ทำเม็ดยานั้นต้องปั้นให้กลมและมีขนาดกลืนกินได้สะดวกคือขนาด “เม็ดนุ่น” อุปเท่ห์ “ยาจินดามณี” ตามตำรากล่าวว่าผู้ใดได้กิน “ยาจินดามณี” จะมีความเจริญทุกด้านกว่าคนทั้งหลาย ลาภ ยศ เงินทองจะหลั่งไหลมาเทมา และถ้านำไปบูชากราบไหว้สักการะทุกวันจะระงับภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ ขึ้นโรงขึ้นศาลโทษหนักเท่าหนักถึงตายจะลดลงหรือพ้นโทษได้ พกติดตัวไว้จะเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป เจรจาเป็นที่จับใจตลอดจนกระทั่งมีสง่าราศี เรียกได้ว่าใครเห็นใครรัก ใครพบใครหลงจนกระทั่งยาจินดามณีนี้มีการขนานนามอีกนามหนึ่งว่า “ยาวาสนา” สรุปได้ว่ายาจินดามณีนี้มีพุทธานุภาพทุกด้าน ทั้งแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี ลาภผลพูนทวี เมตตามหานิย เปรียบเสทอนยาดำ ซึ่งรักษาได้สารพัดโรคก็ว่าได้ ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายกบุญ วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี ได้สร้างจินดามณี เป็น 3 ชนิด คือ 1. พระผงยาจินดามณี 2. เม็ดยา 3. ประคำ สำหรับยาจินดามณีที่ท่านปลัดปาน วัดตุ๊กตา นครชัยศรี ท่านพระธรรมปิฎกน่วม วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร ท่านพระศรีสัจจญาณมุณีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร และท่านอาจารย์แพทย์ สาริกบุตร สร้างนั้นส่วนใหญ่เป็นเม็ดยา ที่สร้างยาจินดามณีเป็นองค์พระก็มีท่านพระพุทธวิถีนายกเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี ซึ่งสืบวิชาตกทอดมาจากท่านพระพุทธวิถีนายกบุญผู้เป็นอาจารย์ ท่านสร้างทั้งเม็ดยา และทำเป็นองค์พระด้วย ดังนั้นยาจินดามณีของพระพุทธวิถีนายกบุญ หรือที่เรียกกันแบบชาวบ้านว่า “หลวงปู่บุญ” นั้น แต่ล้ำเลิศด้วยพระพุทธคุณและพระพุทธานุภาพดังอุปเท่ห์ที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ใดมีไว้บูชาถือได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้มี “วาสนา”

www.patsiri.com: need herb health centre

www.patsiri.com: need herb health centre: "ภัทรศิริ หลงศิริ(จ๋าย ทองดี แสวง ภทร)have a traditional herbal recipe of my father. Age several hundred years ago in the capsules prevent me..."

need herb health centre

ภัทรศิริ หลงศิริ(จ๋าย ทองดี แสวง ภทร)have a traditional herbal recipe of my father. Age several hundred years ago in the capsules prevent menstrual pain with fewer uterine cancers ,chocolate cis, a manual box, price U.S. $ 20 charge to need sales representatives around the world, please contact www. patsiri.com call 6628107832 mr.pat.

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

patseeri longersiri has such a cool profile!

patseeri longersiri has such a cool profile!have a traditional herbal recipe of my father. Age several hundred years ago in the capsules prevent menstrual pain with fewer uterine cancers ,chocolate cis, a manual box, price U.S. $ 20 charge to need sales representatives around the world, please contact www. patsiri.com call 6628107832 mr.pat.

200 dogs wer kiied by man

ความโหดร้าย ของประเทสหนึ่งใช้ปืนยิงหมาตายไปเกือบสองร้อยตัว กับสัตว์ที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง เขาผิดด้วยหรือที่เกิดมา อยู่ในเขตเทศบาลประเทศ ไร้ศาสนา ฆ่าหมาโดยไม่มีความผิด ตามหลักพุทธศาสนา พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมา สองพันกว่าห้าร้อยปี ผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมรับผลแห่งกรรมนั้น คือค่าหมาตาย ตัวเขาก็จะต้องถุกปืนฆ่าเขาตายไม่ช้าก็เร็ว
The brutality of a country, one as a gun dog died almost two hundred. Animals are not allowed to claim. Wrong with him or at birth. Municipal Wireless in the country killing dogs, religion without fault. Buddhist. Prophet Buddha said to you. Over two thousand five hundred years. Who do Dmkornrnam to accept the results of karma is the dog that his death would be a gun Tu kill him dead sooner or later

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

radio online by pj patsiri.com

you welcome ฟังวิทยุออนไลน์ ได้บุญ และสุขภาพ ทุกภพทุกชาติ ได้ที่ http://www.patsiri.com/
from pj.patsiri.com
http://www.shtyle.fm/diaryEntry.do?id=126213