บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

200 dogs wer kiied by man

ความโหดร้าย ของประเทสหนึ่งใช้ปืนยิงหมาตายไปเกือบสองร้อยตัว กับสัตว์ที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง เขาผิดด้วยหรือที่เกิดมา อยู่ในเขตเทศบาลประเทศ ไร้ศาสนา ฆ่าหมาโดยไม่มีความผิด ตามหลักพุทธศาสนา พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมา สองพันกว่าห้าร้อยปี ผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมรับผลแห่งกรรมนั้น คือค่าหมาตาย ตัวเขาก็จะต้องถุกปืนฆ่าเขาตายไม่ช้าก็เร็ว
The brutality of a country, one as a gun dog died almost two hundred. Animals are not allowed to claim. Wrong with him or at birth. Municipal Wireless in the country killing dogs, religion without fault. Buddhist. Prophet Buddha said to you. Over two thousand five hundred years. Who do Dmkornrnam to accept the results of karma is the dog that his death would be a gun Tu kill him dead sooner or later

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น