บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ยาสมุนไพรตำรับหมอจ๋าย ต้องไหว้ครู ปลุกเสก ขอพระพุทธคุณตำราการสร้างผงยาจินดามณี เครื่องยาผงจินดามณีประกอบด้วย เกสรบุษบัน 1 เปราะหอม 1 ดอกจันทร์ 1 ดอกคราด 1 โกฏิสอ 1 โกฏิเขมา 1 เปลือกกุ่มชลธาร 1 กรุงเขมา 1 กำยาน 1 ทองน้ำประสาน 1 อย่างละเท่ากันบดตำผสมกับพิมเสน ชมดเชียง น้ำผึ้งรวงรัน กฤษณา น้ำมะนาว น้ำมะเขือขื่นคั้นเป็นตัวประสานผสมยาเข้าด้วยกันการบดตำยาผสมยานี้จะต้องทำกันในพระอุโบสถโดยตั้งเครื่องสักการบูชาเลือกทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งวันนั้นคือวันเพ็ญเดือน 12 ผู้ที่เข้าทำการบดยาจะต้องชำระร่างกายให้สะอาด นุ่งขาวห่มขาว ถ้าเป็นสตรีจะต้องเป็นพรหมจารีย์บริสุทธิ์ เมื่อผสมได้ที่แล้วจึงปั้นเป็นเม็ดยา เม็ดประคำผึ่งให้แห้ง แล้วเสกด้วยคาถาดังนี้ จินดามณี ปียังมันตัง ยะสังธาสัง ดกมัง อุปสันติ สะเนหัง มาตาปิตาวโอรสัง ปโพสัญจะ มหาราชา ตวังมังโป สัตถุโนทิปัง กาเรเทโว สุโปเสทิ กิญจิเทโว สักโกปัชชัง พัสมิงกินเนวา ทัตวา ปิยังกัตตะ สิรีปุตโต ภวันตุเม สิท์ลาภัง ชะนานะเย สีของผงยามักจะออกสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลอ่อน และสีน้ำ แล้วแต่สีของสมุนไพรและตัวประสานนั่นเอง ถ้าจะให้ดีครบบดให้ละเอียดแล้วร่อนส่วนที่ไม่ละเอียดนำมาบดให้ละเอียดอีกครั้งจึงค่อยผสมเข้าด้วยกัน สำหรับชนิดที่นำไปทำประคำ ควรมีแกนเป็นตะกรุดลงพุทธคุณทุกดอก แล้วจึงพอกยาลงไป ทำให้สะดวกในการร้อยประคำและไม่ทำให้รอยอุดตันด้วย ส่วนที่ทำเม็ดยานั้นต้องปั้นให้กลมและมีขนาดกลืนกินได้สะดวกคือขนาด “เม็ดนุ่น” อุปเท่ห์ “ยาจินดามณี” ตามตำรากล่าวว่าผู้ใดได้กิน “ยาจินดามณี” จะมีความเจริญทุกด้านกว่าคนทั้งหลาย ลาภ ยศ เงินทองจะหลั่งไหลมาเทมา และถ้านำไปบูชากราบไหว้สักการะทุกวันจะระงับภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ ขึ้นโรงขึ้นศาลโทษหนักเท่าหนักถึงตายจะลดลงหรือพ้นโทษได้ พกติดตัวไว้จะเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป เจรจาเป็นที่จับใจตลอดจนกระทั่งมีสง่าราศี เรียกได้ว่าใครเห็นใครรัก ใครพบใครหลงจนกระทั่งยาจินดามณีนี้มีการขนานนามอีกนามหนึ่งว่า “ยาวาสนา” สรุปได้ว่ายาจินดามณีนี้มีพุทธานุภาพทุกด้าน ทั้งแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี ลาภผลพูนทวี เมตตามหานิย เปรียบเสทอนยาดำ ซึ่งรักษาได้สารพัดโรคก็ว่าได้ ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายกบุญ วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี ได้สร้างจินดามณี เป็น 3 ชนิด คือ 1. พระผงยาจินดามณี 2. เม็ดยา 3. ประคำ สำหรับยาจินดามณีที่ท่านปลัดปาน วัดตุ๊กตา นครชัยศรี ท่านพระธรรมปิฎกน่วม วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร ท่านพระศรีสัจจญาณมุณีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพมหานคร และท่านอาจารย์แพทย์ สาริกบุตร สร้างนั้นส่วนใหญ่เป็นเม็ดยา ที่สร้างยาจินดามณีเป็นองค์พระก็มีท่านพระพุทธวิถีนายกเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี ซึ่งสืบวิชาตกทอดมาจากท่านพระพุทธวิถีนายกบุญผู้เป็นอาจารย์ ท่านสร้างทั้งเม็ดยา และทำเป็นองค์พระด้วย ดังนั้นยาจินดามณีของพระพุทธวิถีนายกบุญ หรือที่เรียกกันแบบชาวบ้านว่า “หลวงปู่บุญ” นั้น แต่ล้ำเลิศด้วยพระพุทธคุณและพระพุทธานุภาพดังอุปเท่ห์ที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ใดมีไว้บูชาถือได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้มี “วาสนา”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น