บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

http://bom5.com/8858

เรามุ่งเน้นและตั้งใจในชีวิตนี้ของเราจะอุทิษกาย ใจ วาจา ให้แก่พุทธศาสนา ปฏิบัติธรรม เพื่อความสงบ ทั้งภพนี้ และภพหน้า ด้วยเวลาเล็กน้อย นำเอา เทศน์ ธรรม ละกิเลส โลภ โกรธ หลง ด้วยการนำเอาคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใน พระไตรปิฏก เรื่อง นรกสวรรค์ ใครทำอะไรไว้ในชาตินี้ ทำดีได้อะไร ทำชั่วได้อะไร มีให้เห็นไปต่างๆนานา เทศน์ แหล่ มหาชาติชาดก แหล่ ลูกเทวดา เอามาสอน เยาวชน คน เฒ่า คนแก่ ในเวบ
http://bom5.com/8858
www.patsiri.com วิทยุออนไลน์ ทำวิทยุ ตลอด 24 ชม กระจายไปทั่วโลก โปรดติดตาม ช่วยกันขยาย ธรรมะ จะได้บุญกุศล ร่วมกันเป็น ธรรม ทาน มีกุศล มากกว่าคนทำบุญ เป็นหมื่นเป็นแสนที่ได้มาจากไม่สัมมาอาชีวะ ไม่สละกิเลส โลภโกรธหลง โกงบ้านเมือง ถ้าท่านผู้ใดไม่เชื่อเรื่อง นรก สวรรค ขอให้ท่านฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆ แล้วจะทราบอย่างถ่องแท้แน่นอน
http://www.patsiri.com/http://bom5.com/8858

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น